Приветствую Вас, Гость

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ


12.1. Аукціонними торгами вважається операція, що проводиться на конкурентних засадах в торгово-операційному залі Біржі. Основою аукціонних торгів є інформація про об'єкт продажу, оголошена ліцитатором.

12.2. Аукціонні торги можуть бути закритими та відкритими.

12.3. В аукціонних торгах приймають участь:

а) офіційно зареєстровані учасники аукціону - фізичні та юридичні особи;

б) ліцитатор - спеціаліст Біржі, що веде торги та реєструє усну згоду учасників на укладення угод;

в) помічники ліцитатора з числа співробітників Біржі;

г) відповідальний представник Біржі, що спостерігає за ходом торгів і контролює дотримання учасниками та ліцитатором встановлених правил їх проведення.

12.4. На закритих аукціонних торгах Біржі мають право бути присутніми:

а) Голова та члени Біржового комітету;

б) члени Біржового арбітражу, комісій і служб Біржі;

в) особи, присутність яких в операційному залі дозволена Дирекцією Біржі та Головою Біржового комітету.

12.5. На аукціонних торгах можуть бути присутні особи, які сплатили збір за участь в аукціоні.

Вартість збору за участь в аукціоні визначається Дирекцією Біржі.

12.6. В аукціонних торгах Біржі з продажу "біржових"("брокерських") та права оренди "біржових" ("брокерських") місць мають право приймати участь особи (представники юридичних осіб), які подали на Біржу відповідно заявку на купівлю "біржового"("брокерського") місця або права оренди "біржового" ("брокерського") місця.

12.7. Жодна посадова особа Біржі, учасники торгів і присутні не мають права використовувати час торгів для вирішення питань чи оголошення інформації, що не стосується даних аукціонних торгів.

12.8. Місця в торгово-операційному залі для учасників і відвідувачів торгів визначає Дирекція Біржі.

12.9. Кожний офіційно зареєстрований учасник аукціонних торгів отримує реєстраційний номер і перепустку до торгово-операційного залу.

Дирекція Біржі встановлює форму перепусток, забезпечує здійснення пропускного режиму та ідентифікацію учасників.

12.10. Час і місце проведення аукціонних торгів визначається Дирекцією Біржі.

12.11. Біржі на підставі поданих заявок на продаж майна на аукціонних торгах складає інформаційний бюлетень, в якому зазначається найменування майна, його характеристика, місцезнаходження, початкова ціна продажу, а також час і місце проведення аукціонних торгів.

12.12. За домовленістю з продавцем, що оформлюється відповідною угодою, Біржа організує рекламну кампанію майна, що виставляється на аукціонні торги.

12.13. Продавець разом із заявкою на продаж надає всі необхідні документи, перелік яких визначається Біржею.

12.14. Прийом заявок на купівлю майна, що виставляється на аукціонні торги УУБ, припиняється за одну годину до початку торгів, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

12.15. Покупець, що подає заявку на купівлю, забезпечує свою заявку гарантійними зобов'язаннями. Гарантійні зобов'язання встановлюються у формі гарантійного внеску чи гарантійного листа. Гарантійний внесок покупець перераховує до початку торгів на рахунок Біржі в розмірі встановленому законодавством, виходячи з початкової ціни продажу об'єкта. Гарантійний внесок визначається по кожному об'єкту окремо.

Сума гарантійного внеску повертається покупцю в разі повного виконання ним зобов'язань по Контракту. Гарантійний внесок повертається учасникам торгів, які не стали переможцями, протягом 2 (двох) робочих днів з дня проведення торгів, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

У випадку відмови від підписання протоколу проведення аукціонних торгів - далі Протокол, або укладення Контракту, сума гарантійного внеску покупцю не повертається.

12.16. Об'єкт продажу виставляється на аукціонні торги Біржі при наявності не менше двох заявок на купівлю, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

12.17. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації (окремо для кожного об'єкта, який підлягає продажу).

12.18. Реєстрація та доступ учасників аукціонних торгів до торгово-операційного залу починається за годину і припиняється з початком торгів.

Після початку торгів будь-який доступ в торгово-операційний зал припиняється.

12.19. Під час торгів забороняється:

а) будь-яке вільне переміщення осіб, присутніх в залі та інші дії, які заважають роботі ліцитатора, його помічників і учасників;

б) учасникам торгів залишати зайняті ними місця та спілкуватися між собою до оголошення ліцитатора про закінчення проведення аукціону.

12.20. Аукціонні торги веде ліцитатор, який повідомляє про об'єкт і умови його продажу та називає реєстраційний номер продавця.

Продавець підіймає картку з номером, що підтверджує його присутність в залі.

12.21. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни продажу.

12.22. Аукціон може проводитись на підвищення або пониження ціни.

12.22.1. У разі проведення аукціону на підвищення ціни, учасники підіймають картку з номером, пропонуючи свою ціну. Переможцем такого аукціону є учасник, який запропонував найвищу ціну.

Крок аукціону визначають учасники, про що оголошує ліцитатор, якщо інше не передбачено законодавством.

Після кожної зміни пропозиції, ліцитатор починає триразове повторення нової запропонованої ціни, називаючи при цьому реєстраційний номер учасника-покупця (№__ ціна - раз, №__ ціна - два, №__ ціна - три).

Фраза "№__ ціна - три" є закінченням обговорення ціни.

Торги по об'єкту закінчуються разом з ударом молотка і проголошенням ліцитатором слів "Продано учаснику під № __ ".

Якщо покупців на оголошений об'єкт за початковою ціною не виявлено, ліцитатор, за згодою продавця, може перейти до проведення аукціону на пониження ціни за порядком, наведеним в п.п. 12.22.2.

12.22.2. У разі проведення аукціону на пониження ціни, ліцитатор оголошує стартову ціну та починає її пониження зі згоди продавця.

Переможцем такого аукціону є учасник, який перший погодився з ціною, запропонованою ліцитатором.

Торги по об'єкту закінчуються разом з ударом молотка і проголошенням ліцитатором слова "Продано учаснику під № __ ".

Крок аукціону визначають учасники, про що оголошує ліцитатор, якщо інше не передбачено законодавством.

12.23. Ліцитатор має право:

а) оголосити перерву у ході торгу по конкретному лоту;

б) видалити з залу осіб з числа присутніх, які порушують порядок під час проведення аукціону, або чинять дії, заборонені Правилами.

12.24. Ліцитатор не має права:

а) передоручати право ведення торгу своїм помічникам та іншим особам;

б) у ході торгу допускати цілеспрямовані дії в інтересах будь-якого з покупців;

в) на власний розсуд, без погодження з продавцем, змінювати умови продажу.

12.25. Ліцитатор зобов'язаний:

а) чітко дотримуватись даних Правил;

б) на вимогу уповноваженого представника Біржі оголосити перерву в ході торгів, але не більше ніж на 10 хвилин.

12.26. У процесі аукціонних торгів ведеться Протокол, до якого заноситься назва об'єкта, початкова ціна продажу, пропозиції учасників торгів, відомості про учасників, результат торгів (ціни продажу і найменування переможця торгів).

12.27. Після оголошення покупця об'єкту, ліцитатор, продавець і покупець підписують Протокол.

12.28. Протокол є підставою для оформлення договору купівлі-продажу, який підписують сторони угоди (продавець та покупець) і уповноважена особа Біржі та засвідчується печаткою Біржі.

12.29. У випадку проведення аукціонних торгів з продажу права оренди чи у власність "біржового" ("брокерського") місця, Протокол є підставою для оформлення відповідного договору оренди чи договору купівлі-продажу, який підписується сторонами угоди. Зазначені угоди посвідчуються підписом уповноваженої особи та реєструються на Біржі.

12.30. За результатами аукціонних торгів, Біржа видає підсумковий бюлетень, та оприлюднює його на інформаційному стенді.

12.31. За реєстрацію укладеної угоди, Біржа встановлює реєстраційний збір, який сплачують обидві сторони або за домовленістю сторін одна із них, з урахуванням всіх податків, що встановлені на території України.

12.32. Біржа самостійно стягує зі сторін або сторони, державне мито за реєстрацію угоди згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

Сторони одержують договір купівлі-продажу після проведення розрахунків з Біржею. Термін та суми цих розрахунків зазначаються у Протоколі.

12.33. Біржа не відповідає за невиконання сторонами своїх обов'язків по договору купівлі-продажу.

12.34. Порядок розірвання угод, укладених на аукціонних торгах Біржі і визнання їх не дійсними, а також порядок розгляду спорів, що виникають при виконанні угод, регулюються розділом 11 даних Правил, "Положенням про Біржовий арбітраж" та чинним законодавством України.

13. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЧЛЕНІВ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ ТОРГІВ.

13.1. Поведінка членів Біржі, її працівників та учасників торгів повинна відповідати нормам гідності та ділової етики, які необхідні для ефективного проведення торгів та підтримання доброї репутації Біржі.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ.

14.1. Члени Біржі та її працівники несуть відповідальність за будь-яке порушення цих Правил в порядку, що визначений посадовими інструкціями.

14.2. Члени Біржі - учасники біржової торгівлі, несуть майнову і немайнову відповідальність за невиконання цих Правил у відповідності з "Положенням про майнову та немайнову відповідальність члена Біржі " та Статутом Біржі.

14.3. За порушення цих Правил до учасників торгів можуть застосовуватись санкції у випадках:

а) надання документів, що містять недостовірну інформацію;

б) перешкоджання веденню торгів;

в) неявки на торги учасника, що подав заявку;

г) не оплати укладених біржових контрактів (договорів купівлі-продажу).

14.4. До учасників торгів можуть застосовуватись такі санкції:

а) попередження про неналежну поведінку;

б) випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;

в) позбавлення права участі в торгах протягом певного часу;

г) відмова в реєстрації на дані торги;

д) штраф;

е) призупинення або позбавлення членства на Біржі.

14.5. Перелік наведений в п.п. 14.3., 14.4. може бути змінено або доповнено рішенням керівних органів Біржі.